दैवाचंही म्हणनं

जीवन आहे स्विकारणं
दैवाचंही म्हणनं
निरर्थक विचारांचं
तुंबून तडफडणं

स्वर्गात जाऊन पाताळात
श्वास इथे अडकतात
जीव वेळ खातो
अंत पहात राहतो

दूपार ही दुरावली
सायं ना सरकली
मध्यरात्र पाहिली
सकाळ नको झाली

स्वर्गात जाऊन पाताळात
श्वास इथे अडकतात
जीव वेळ खातो
अंत पहात राहतो

No comments:

Post a Comment