इथून दूरवर

सभोवतालच्या मंद प्रकाशातून
या अशा थंड हवेत
निवांत रस्त्यावरुन
एकटंच चालताना

वाटेवरील एक छोटा दगड
मारला मी पायाने
तो ठेचकाळत गेला पुढे
जमिनीशी अंतराने

माझं मनही
विरघळलं त्यात
ते मला सोडून
हरवलं कशात?

लगली ही ठेच
मनाला कशाची?
कोणत्या भावना त्यास
सोडताहेत दूर आकाशी

जोडू नकोस त्यास
असं मनास
ठेच लागली भावनांची
जरी या जीवनास

जग आहेस तसा
स्थिर दगडातून
इथून दूरवर..
सर्वांपासून

No comments:

Post a Comment