या सुंदर एकांतात

या सुंदर एकांतात
तो दूर तारा लुकलुकताना
आज किती छान आहे ही हवा
जी माझ्या अस्तित्त्वाला स्पर्शून जात आहे

माझ्या मनोविश्वाच्या चराचरालाही
अशीच एक कोमल झुळूक झेलते आहे
श्वासाहून काही दूर
त्यातही एक सुंदर जाणिव
स्पंदनांनी स्पर्शीलेलं अस्तित्त्व आहे

करायचं आहे काहीतरी
कशाला? कुणाला?
नसलेल्या अर्थाला

No comments:

Post a Comment