मधल्या किनार्‍यात

असा झोपेतून उठून
आलो मी स्वप्नात
रात्री पुन्हा झोपून
जगायचं जीवनात

मन आभासातून
सामावले श्वासात
श्वासातूनच
परतायचं मनात

आठवतेय शुद्ध
बेशुद्धित
दोघंही
मधल्या किनार्‍यात

आवाजात शांतता
शांततेत आवाज
जीवन जगतंय रहस्यात
रहस्य जगतंय जीवनात

No comments:

Post a Comment