दूरचा जल्लोश

दूरचा जल्लोश
हलक्याशा हवेत
वहात येतोय
माझ्या आत

सुदूर तार्‍यातून
मनोवार्‍यात
सामावून जातोय
हा प्रकाश

मनःचक्षूतून
क्षितीजापार
हरवत आहेत
हे विचार

लांबून ओळख
स्वतःची आज
असेन नसेन
मी मनात

No comments:

Post a Comment