समाधान

समाधान शोधत
जायचंय बघत

निर्जन जंगलात
ओसाड वाळवंटात
युद्धाच्या भोवर्‍यात
माणसाच्या हृदयात

दिलेल्या संस्कारात
घडलेल्या मनांत
चाललेल्या दिवसांत
समोर प्रत्यक्षात

गरिबीत जगणार्‍या
श्रीमंतीत वाढणार्‍या
श्रमिक म्हणवणार्‍या
सामान्य माणसांत

ह्या देशात
त्या खंडात
याच पृथ्वीवर
याच विश्वात

ह्याच्यात
त्याच्यात
प्रत्येकात
नी माझ्यात!

No comments:

Post a Comment