साथ

सूर्य फिरला
सावली फिरली
डोक्यावरची
छाया गेली

बदलला ऋतू
उडाले पक्षी
सोबत राहतील
वाटलं होतं

भूकंप येताच
पडली घरे
खंबीर उभी
केली होती

आल्या समस्या
बदलली माणसे
साथ देतील
वाटलं होतं