आपल्या आपल्या गावी

आपल्या विश्वात, आपल्या स्वप्नात
आपल्या आपल्या गावी
त्याच दिशांना, त्याच ठिकाणी
नेहमीचीच जीवनगाणी

आपल्या परिवारात, आपल्या माणसांत
आपल्या आपल्या गावी
त्याच निवार्‍यात, त्याच आधारात
स्वतःची ओळख जपावी

आपल्या घरात, आपल्या कामात
आपल्या आपल्या गावी
त्याच सुखांत, त्याच दु:खात
प्रत्येकाची एक कहाणी

आपल्या समस्या, आपलेच उपाय
आपल्या आपल्या गावी
तीच संकटे, त्याच अडचणी
जीवन सोडविण्याच्या कामी

आपल्या जन्मात, आपल्या मॄत्यूत
आपल्या आपल्या गावी
त्याच ईच्छांत, त्याच आकांक्षात
संपते एक कहाणी

आपला स्वभाव, आपले मन
आपला चेहरा, आपली ओळख
केवळ आपल्या आपल्या गावी

No comments:

Post a Comment