अनेक ठिकाणी

एकावेळी अनेक ठिकाणी
असतो प्रत्येकजण
त्याच्याच निराळ्या रूपात
स्वार्थी स्वरूपात

फायदा फायदा
आपले स्थान
अडकलेला
आपला मान

मनासारखं हवं असतं
पण निराळं मन
आधीच घडलेलं असतं


इतर काही
असेलही खरं
पण आपलं तेच
आहे बरं

कोणी पडलं यातून बाहेर
तर मिळतो त्याला घरचाच आहेर!

No comments:

Post a Comment