पक्षी

आत्मविश्वासाने घेतो भरारी
पडण्याची नाही भिती कधी
मुक्तपणे विश्वात भटकतो
हरवण्याची नाही भिती कधी

सुंदर सुंदर रंग निराळे
आहेत आमच्या पंखांना
ऐकमेकांच्या साथीने
फिरतो दाही दिशांना

निसर्गातील सुंदर दृश्ये
आहेत आमच्या साथीला
मिळेल ते इथूनच घेतो
शिदोरी नाही गाठीला

छान छान गीत गातो
बोलतो ऐकमेकांना
थव्याने एकत्र उडतो
सामावतो सर्वांना

No comments:

Post a Comment