तू आणि मी

वाटतं एकत्र असावं
तू आणि मी
निवांत एकांतात
स्पंदनांनी ऐकावी स्पंदनं
आणि मी ऐकावं
तू न बोलताच काही

नेत्रांतील तरल पाण्यात
विरघळेल तुझ्यात
सारं विश्व माझं
श्वासांनी घ्यावा श्वास
आणि मी द्यावं
तुज आत्म्यास काही

क्षणांनी थांबवावं क्षणांना
आणि मी थांबेन
नेहमीच तुझ्यासाठी
स्पर्शाने जाणावा स्पर्श
आणि मी जाणावं
हृदयातील नवा हर्ष 

No comments:

Post a Comment