तुला बघताना

तुला तिथून बघताना
क्षण नाजूक जीवनातला
मी बघत बघत नी
बघतच राहिलो
समोर नसतानाही बघितलं

सुंदर जीवनातल्या सकाळी
तुला बोलताना, हसताना बघितलं
वेळेचीही गती हरवली
त्या माझ्या एकाग्रतेनं

माझ्या या आयुष्यातलं
काही आयुष्य चोरलं तुझं
ना करेन परत तुला
अर्पण करेन अनंताला

No comments:

Post a Comment