हसत आहे भिकारीण

हसत आहे भिकारीण
आणि तिची मुलगी लहान
स्वतःला विसरुन काही क्षण
की, आहे त्यात मानून समाधान?

रस्त्यावरील हे चित्र
मज जाणवलं विचित्र
कारण, शाळेत शिकलोय मी
दुःखी कष्टी आहेत ती

आपल्यातच इथे तिथे
जगवेल जागा त्या तिथे
मळकट कपड्यांत,
विस्कटलेल्या केसांनी
भटकतात ते अणवाणी

मन प्रत्येकाचं मागणारं
भावनांमागे धावणारं
परी प्रेमास न लागे भिक
हे मना! तू यातून शिक

हसत आहे भिकारीण
आणि तिची मुलगी लहान
स्वतःला विसरुन काही क्षण
आहे त्यात मानून समाधान!

No comments:

Post a Comment