आमची छोटीशी मनी

आमची छोटीशी मनी
बसली होती दारात
साठवत बाहेरचं जग
आपल्या इवल्याशा नेत्रांत

सकाळच्या गारव्यात
कोवळ्या सोनेरी उन्हात
कसल्याशा विचारात
काय तिच्या मनात ?

इच्छा खेळण्याची
बाहेर जाण्याची
मनसोक्त जगण्याची
भावना चैतन्याची

परी यायचीये वेळ
घराबाहेर पडण्याची
कुत्र्याच्या संकटाशी
दोन हात करण्याची

खेळतीये अजूनही
स्वतःच्याच शेपटीशी
झोपावंसं वाटतं तिला
आमच्याच उश्याशी

धडपडतीये ती
शिकतीये त्यातून
सुटण्यासाठी येत्या
प्रत्येक संकटातून

No comments:

Post a Comment